Inštalácie telekomunikačných zariadení

Od svojho vzniku sa spoločnosť Lukromtel, s.r.o. špecializovala na inštalácie špeciálnych telekomunikačných a dátových zariadení. 

 Máme k dispozícii potrebné hardwerové ako aj softwerové vybavenie na profesionálne inštalovanie a testovanie týchto zariadení.

Inštalujeme:

  • základňové stanice ERICSSON / NOKIA / NORTEL / MOTOROLA / SIEMENS
  • anténne systémy pre NMT / GSM / DCS / CDMA / UMTS/ LTE
  • repeatre
  • anténne zosilňovače TMA/ALNA a duplexné filtre
  • napájacie zdroje pre základňové stanice a MW spoje
  • mikrovlnné spoje PDH, SDH v licencovaných pásmach
  • spoje v pásme 2,4GHz, 5GHz, 3,5GHz, FWA
  • optické siete

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk