Aktuality

Ochrana osobných údajov

Informácie dotknutej osobe v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
v zmysle čl. 13, ods. 1, ods. 2, čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len ,,Nariadenie EP“) a § 19, ods. 1 , ods. 2 a § 20 Zač. 18/2018 Zúz. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,, zákon o ochrane osobných údajov“).

čítaj viac...

Kontrola kvality a životné prostredie

Naša spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality a životného prostredia podľa STN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 14001:2004. 
Funkčnosť zavedených systémov preverovala spoločnosť QSCERT Zvolen.
 

čítaj viac...

Už 15 rokov na trhu.

- už 15 rokov  sa podielame na výstavbe mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

čítaj viac...

Merania pokrytia signálom

- aj naďalej meriame pokrytie signálom pre mobilné telefény a mobilný internet v sieti Slovak Telekom, a.s.

čítaj viac...

Vstup pre klientov:

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk